spangen

Städdag hösten 2018 – Spången till kanaludden färdig