Info om allaktivitetsdag

Allaktivitetsdag 9:00- ca 15:00

Samling 9:00 vid Kanalstugan. Avbrott för lunch 12:00 vid Kanalstugan.

Fokus denna dag:
Uppstart röjning av stigen runt Jenny Hill.
Rensning av nedhängande grenar stigen till Rumme.
Ev rensning sly Nässelviken.

Redskap att ha med:
Motorsåg, röjsåg, yxa, såg.

Några bilar med släp.

Gemensam allaktivitetsdag

Höstens allaktivitetsdag går av stapeln lördagen den 21 oktober kl 09:00
Mötesplats: Kanalstugan

För de som inte kan deltaga den 21 oktober kan efter kontakt med miljöombud alt. styrelsen utföra av dem anvisat arbete vid annan tidpunkt.

De som av olika skäl inte har möjlighet att deltaga alls kan inbetala en frivillig avgift på 200 kr till föreningens PG-nr 92017-3

Statusrapport: Bryggor i Nässelviken

Vi har ansökt om muddring till Länsstyrelsen som den 2/5 2017 kom med ett beslut som ger oss rätt att muddra om vi uppfyller kravet att söka strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden i Haninge kommun. Vi har skickat in krävd ansökan men ännu inte fått svar.

Under tiden har Södertörns miljö och hälsa överklagat Länsstyrelsens beslut till Länsrätten vilket förfarande både vi och Länsstyrelsen ifrågasätter. Detta överklagande kan ta upp till ett halvt år innan det är klart.

Det är alltså läget för dagen den 3 juli 2017. Vi kan inte begära in offerter och inte börja med slyröjning innan dess.

Vatteninfo: Akut vattenbrist

Vattnet i föreningens brunn var under en period på söndagen den 9:e juli slut och pumparna har hade gått tomt. Vattnet var därför avstängt under ett antal timmar till nivån i brunnen hade återhämtat sig. Var noga med hur ni använder vattnet, saker som fyllning av pooler och badkar, bevattning mm måste komma i andra hand när så här stor brist råder.

Uppdaterad: 11:e juli

Kvantiteten må vara låg på vattnet, men kvaliteten är det inget fel på. Nytt vattenprov har gjorts och finns att läsa under dokumentfliken.