Välkommen till årsmöte 22 augusti

Vi samlas vid bouleplanen bakom ladan kl 10 söndagen den 22 augusti. Ta med något att sitta på. Vi kommer att rösta i vattenfrågan – en röst per medlem – och den medlem som själv inte kan närvara kan rösta med ombud.

Dagordning och handlingar har mejlats ut. Hör av dig till nif.styrelse@gmail.com om du inte fått utskicket.

Väl mött den 22:a!

/Styrelsen