Statusrapport från styrelsen

Vilken fantastisk uppslutning på vår Aktivitetsdag och så mycket vi fick gjort innan regnet började ösa ned. Vid Nässelviken rensade vi bl.a. bort en hel del sly och vass ner mot stranden samt rensade upp efter Vattenfalls rensning av grenar och träd. På Hammarvikensidan snyggade vi till efter bäverns tidigare trädfällning vid kanalen röjde sly och eldade längst Kanalvägen och vid bryggan. Tack alla som deltog!

Vi tänkte också passa på att informera lite kring det pågående arbetet i styrelsen och inom respektive mästarområde. Kommunikation och delaktighet är två fokusområden som vi vill jobba vidare med och vi kommer därför att kontinuerligt skicka ut korta statusrapporter så att alla är uppdaterade. Vi välkomnar givetvis även input från er medlemmar på olika områden som ni tycker är viktiga eller frågor som ni har.

Som många av er vet så har vi ett antal stora problemområden som vi måste ta tag i, lösa och se till att de fungerar. Vi syftar här på:

  • Vattentillgången på Hammarvikssidan
  • Vägen uppför backen på Tasstäppebacken
  • Långsiktiga underhållsplaner för respektive mästarområde.

Tillsammans med mästarna är dessa projekt igång startade och för närvarande håller vi på att undersöka vilka lösningar som fungerar bäst och är mest kostnadseffektiva på lång sikt. Vi återkommer med status allt eftersom arbetet fortlöper.

Vi planerar att ha ett utökat styrelsemöte med mästarna för att diskutera hur vi ska jobba effektivare tillsammans och prioritera vilka projekt som är viktigast. Som underlag för detta håller mästarna på att ta fram en långsiktig underhållsplan samt förslag på årlig underhållsbudget för sina respektive mästarområden.

Som sagt, hör gärna av er till någon av oss i styrelsen om ni har några synpunkter eller frågor.

Styrelsen i NIF