Gemensam allaktivitetsdag

Höstens allaktivitetsdag går av stapeln Lördagen den 6 oktober 2018 kl 9:30

Mötesplats: Kanalstugan

För de som inte kan deltaga den 6 oktober kan efter kontakt med miljöombud alt styrelsen utföra av dem anvisat arbete vid annan tidpunkt.

De som av olika skäl inte har möjlighet att deltaga alls kan inbetala en frivillig avgift på 200 kr till föreningens PG nr 92017-3.

Uppdatering, planerade aktiviteter:

 • Lägga ut spång i vassen Jenny Hill.
 • Rensa stigen som gjorts runt Jenny Hill
 • Röja sly vid Nässelviken
 • Ta bort slån vid kaffestugan
 • Röja korsningen ålderstigen/Hyttavägen
 • Spärra bryggan vid kanalstugan.
 • Klippa gräset vid Kanalstugan.
Soppa kommer att serveras vid kanalstugan 12:30.
Verktyg som kan behövas: röjsåg, motorsåg, sekatör, hink, kratta.

Allaktivitetsdagen 21:a april

Uppdatering: Här finns bilder från allaktivitetsdagen: Bilder

Samling kl 10:00 vid Kanalstugan. Avbrott för korvgrillning kl 12:00. Arbetsdagen slut kl 15.00.

Fokus denna dag:

 • Rensning av stigen runt Jenny Hill.
 • Renovering av parkbänk vid kanalstugan
 • Allmän röjning där det kan behövas

Redskap att ha med:

 • Motorsåg
 • Röjsåg
 • Yxa
 • Såg
 • Bil med släp (ett par stycken)

Gemensam allaktivitetsdag

Höstens allaktivitetsdag går av stapeln lördagen den 21 oktober kl 09:00
Mötesplats: Kanalstugan

För de som inte kan deltaga den 21 oktober kan efter kontakt med miljöombud alt. styrelsen utföra av dem anvisat arbete vid annan tidpunkt.

De som av olika skäl inte har möjlighet att deltaga alls kan inbetala en frivillig avgift på 200 kr till föreningens PG-nr 92017-3