Arkiv

Här är nyhetsarkivet från gamla hemsidan.

Valberedning (2013-01-22)
Valberedningen har till uppgift att till stämman föreslå kandidater till olika uppdrag inom föreningen. Då NIF bygger på frivilliginsatser innebär det att medlemmarna förväntas ställa upp för olika uppdrag för att arbetet i föreningen ska kunna skötas tillfredsställande. Vi behöver personer som engagerar sig för att föreningen ska fungera och i princip finns inga andra orsaker än medicinska för att inte ställa upp, när valberedningen kontaktar dig. Valberedningen (se nedan) vill gärna att du själv tar kontakt med någon av dem och säger att du är intresserad av att ställa upp. De berättar gärna vad de olika uppdragen innebär.

Vi i valberedningen (se nedan) vill att du kontaktar någon av oss och säger att du ställer upp. Vi berättar gärna vad de olika uppdragen innebär.

Jonna Karlsson 08-500 456 029 jonna@stalljk.se
Anna-Lena Pettersson 08-647 82 61, 0738-97 56 28 alp@anna-lenapettersson.se
Gunhild Holm (sammankallande) 08-500 465 40 gunhildholm@yahoo.se

Träd och buskar på föreningens mark som skymmer utsikten(2012-09-05)
Små träd blir stora träd och så småningom blir de så stora att den utsikt man en gång hade inte finns mer. På den egna tomten kan man ju avverka, men vad gäller om de skymmande träden/buskarna står på föreningens mark?

Då gäller följande. Medlem, som önskar fälla träd och buskar på föreningens mark i anslutning till sin tomt, ska ta kontakt med miljömåstaren i sitt område för tillstånd. Medgivande ska även ges av berörda grannar. Generellt gäller att ”karaktärsträd” d v s i första hand (större) ekar och tallar inte får fällas. Trädfällning, bortforsling av ris etc. ombesörjes av tomtägaren.

För att undvika missförstånd gäller att all avverkning/borttagning av träd och/eller buskar på föreningens mark i varje enskilt fall måste godkännas av respektive miljömästare.

Filminspelning (2012-06-13)
Det ska spelas in en Mankell-film som delvis tilldrar sig på Hårsfjärden och föreningen kommer indirekt att medverka i och med att 2 ribb-båtar kommer att sjösättas vid Nässelvikens brygga. (Kassören har lyckats förhandla fram en smärre sjösättningsavgift från filmbolaget)

Avloppslösningar (2012-04-11)
Här kommer en länk till det företag som nämndes på årsmötet www.fann.se

Rådjursjakt (2010-09-27)
Styrelsen har fått en förfrågan från jaktledaren på Torpa Skogs tomtområde, om NIF är intresserade av att de går över vår mark och eventuellt minskar rådjursstammen där. Detta kommer att ske vid tre tillfällen dagtid under tiden oktober till januari. Styrelsen har beslutat att acceptera detta erbjudande.

NIFs 40-årsfest (2010-09-23)
Föreningens 40-årsjubileum firades på Muskö Sjökrog den 4 september. Drygt 30 glada medlemmar jämnt fördelade på Norra och Södra Nässelviken samlades på bryggan för en välkomstdrink. Vår trerättersmiddag på Sjökrogen smakade utmärkt och sorlet steg under takbjälkarna under kvällens gång. Owe Wendelborg, som var en av medlemmarna med längst historia i föreningen, gjorde en resumé av viktiga händelser från föreningens 40 år. Stämningen var hög och man bröt motvilligt upp framemot midnatt. Alla var överens om att vi borde festa oftare och ser gärna att flera ansluter sig till denna form av umgänge. Ta en titt på bilderna här (obs två sidor).

Medlemsavgiften för 2010 (2010-05-23)
Entrepenören har inte blivit klar med muddringsarbetet enligt överenskommelse. Efter den 1 maj får ingen muddring ske och återstående muddring ska återupptas först efter den 15 oktober. Sjösättningsrampen ska färdigställas omgående. Likaså ska parkeringsytan åtgärdas, så att man kan komma ned med bilar.

P g a att arbetet inte har avslutats, sker heller ingen slutbetalning till entreprenören förrän slutbesiktning har skett. Kassören kommer därför att skicka mail resp sända ut inbetalningskort för betalning av medlemsavgift för 2010 under kommande vecka. Sista betalningsdag är15 juni. Eventuell reduktion av medlemsavgiften kan sålunda ske först i samband med betalning av medlemsavgiften för 2011.

Gällande bestämmelser för byggrätt, bygglov m m för fastigheterna inom NIF (2010-09-20)
För ev planer på tillbyggnad, ombyggnad eller nybyggnad gällande fastigheter inom NIF gäller Haninge kommuns bestämmelser, som finns tillgängliga under separat flik.

Vattenanalys (2012-06-13)
NIF tog för 2 år sedan vattenprov från den södra pumpanläggningen och i fjol från den norra pumpen. I år har vi på nytt tagit prov från den södra anläggningen. Analyserna från samtliga prover visar att vattnet är ”Tjänligt”. Det fullständiga resultatet från analysen bifogas. Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund har tillgång till dessa analyser men det kan ändå hända att de frågar efter dem i samband med ansökan om den enskilda avloppsanläggningen.

Resultat av vattenanalys (2010-09-27)
Vårt vatten har bedömts vara tjänligt, rapporten finns att läsa här.

Pumphusen (2009-09-05)
Pumphusen för norra resp södra delen behöver repareras. Detta arbete kommer att utföras lördagen den 12 september och vi behöver frivilliga krafter, som kan hjälpa till. Anmäl dig till Göran Klaesson, södra pumphuset, eller Börje Lidebrandt, norra pumphuset.

Upprustning av våra vägar (2012-06-13)
Nu har också Vargbrantsstigen fått ny ytbeläggning av krossgrus, så nu är samtliga våra vägar i gott skick. Ett stort tack till ansvariga vägmästare.

Har du synpunkter på åtgärder som bör genomföras när det gäller vägarna kontakta någon av vägmästarna.

Ny 30-skylt (2009-09-05)
Ny skylt har kommit upp i början av Tasstäppebacken så nu gäller max 30 km/tim.

Bryggan i norra Nässelviken fixad (2012-02-29)
Ett gäng glada gubbar har fixat bryggan i Norra Nässelviken en lördag i februari. Arbetet kommer att avslutas under vårens allaktivitetsdag. Lasse Roncelli har fotograferat Olle, Ove, Rune, Uffe, Lasse S och Lasse R.

Se bilder i fotoalbumet.

Muddringen i Hammarviken (2010-12-03)
Som ni har kunnat konstatera, har entreprenören ännu inte blivit klar med muddringsarbetet enligt överenskommelse. P g a att arbetet inte har avslutats, sker heller ingen slutbetalning till entreprenören förrän slutbesiktning har skett. Eventuell reduktion av medlemsavgiften kommer därför att kunna ske först i samband med debitering av densamma för 2011.

Bryggan i Hammarviken (2011-12-17)
Muddringen och iordningställandet av parkeringen är nu avslutade. Bryggan har rätats upp och vi har fått en bra och funktionell ramp för sjösättning och upptagning av våra båtar. Den närmaste omgivningens skönhetsvärde lämnar väl för tillfället en del övrigt att önska. Men vi räknar med att naturen ska ha sin gång och att det så småningom ska grönska även där. Vi såg i somras hur envisa solrosor och andra växter redan har etablerat sig.

Bryggan i Nässelviken (2011-04-22)
På stämman rapporterades att bryggan i Nässelviken hade misshandlats ordentligt av isen i vintras. Stämman godkände att avsatta medel till reservfonden skulle få tas i anspråk om det behövdes för att få bryggan i användbart skick. Det är därför mycket glädjande att kunna berätta, att medlemmar från föreningen med förenade krafter har rättat till bryggan och vi tack vare dem inte behöver utnyttja reserverade pengar.

Avtal om muddring har träffats (2009-09-05)
Avtal har nu träffats om muddring vid bryggan i Hammarviken. Arbetet kommer att påbörjas i oktober och vara avslutat senast den 30 april. Som meddelats separat måste alla båtar vid Hammarvikens brygga vara upptagna och avlägsnade från bryggområdet senast den 25 september. Här finns en skiss på hur det kommer att se ut. Skiss

Kostnaden för muddringen kommer att hamna på den summa, som godkändes av föreningsstämman i våras och kommer att uppgå till maximum 10 000 kronor per fastighet. Betalning kommer att ske i två etapper och kassören kommer att skicka ut betalningsavier till resp. fastighetsägare att betalas med 5 000 kronor senast 31 oktober 2009 respektive högst 5 000 kronor 31 mars 2010. Ur likviditetssynpunkt för föreningen vore det bra om de som vill och kan betalar hela beloppet i oktober. För att uppmuntra till tidigare inbetalning utgår då en rabatt med 100 kr (motsvarar ungefär 4 % ränta). Blir debiteringen lägre än 5 000 kr i mars dras det belopp, som betalats för mycket , av på årsavgiften för 2010.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.