Aktuellt från styrelsen och bryggmästarna

Dags för lite uppdatering av vad vi håller på med inom styrelsen och mästarområdena.

Men först tack alla frivilliga som deltog på vår städdag. Vi hade fantastiskt väder och fick mycket gjort. Här kan du se lite bilder från dagen.

I början av året hade vi gemensamt möte tillsammans med Vattenmästarna för att diskutera hur vattenförsörjningen ska se ut i vår förening och vilka åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga. Förslaget som kommer att tas upp på årsmötet har ni ju redan fått via email.

Vi har även haft ett gemensamt möte med Bryggmästarna för att komma överens om bryggmästarnas ansvar, gå igenom status på våra bryggor samt besluta om eventuella underhållsåtgärder. Vi har ju ett flertal bryggor som ingår i NIF, alla med olika renoveringsbehov.

  • Nässelviken: En betongbrygga och en liten träbrygga. Betongbryggan i fint skick. Den lilla bryggans däck är helt ruttet och det kommer att bytas ut under året för att få den i brukbart skick.
  • Kanalstugan: En större och en mindre brygga, den större lite bättre skick än den lilla. Förslag kommer att tas fram för vilket underhåll som behövs.
  • Hammarviken: Vi kommer att ta fram en femårsplanen för bryggan, i samråd med andra. Trasig boj behöver ersättas.
  • Hammarviken – Jenny Hill: Bryggan står på föreningens mark men är byggd på privat initiativ och ska underhållas privat. NIF-medlemmar får beträda bryggan men inte förtöja båt eller annan vattenfarkost där utan tillåtelse av fastighetsägaren för Rummet 3:45 och 3:46.

Vi påminner om att det inte är tillåtet att ha båtvagnar stående vid våra båtplatser.

Det var allt för tillfället. Har ni frågor eller funderingar kontakta oss gärna någon av oss direkt eller maila oss på: nif.styrelse@gmail.com.