Statusrapport från styrelsen

Vilken fantastisk uppslutning på vår Aktivitetsdag och så mycket vi fick gjort innan regnet började ösa ned. Vid Nässelviken rensade vi bl.a. bort en hel del sly och vass ner mot stranden samt rensade upp efter Vattenfalls rensning av grenar och träd. På Hammarvikensidan snyggade vi till efter bäverns tidigare trädfällning vid kanalen röjde sly och eldade längst Kanalvägen och vid bryggan. Tack alla som deltog!

Vi tänkte också passa på att informera lite kring det pågående arbetet i styrelsen och inom respektive mästarområde. Kommunikation och delaktighet är två fokusområden som vi vill jobba vidare med och vi kommer därför att kontinuerligt skicka ut korta statusrapporter så att alla är uppdaterade. Vi välkomnar givetvis även input från er medlemmar på olika områden som ni tycker är viktiga eller frågor som ni har.

Som många av er vet så har vi ett antal stora problemområden som vi måste ta tag i, lösa och se till att de fungerar. Vi syftar här på:

  • Vattentillgången på Hammarvikssidan
  • Vägen uppför backen på Tasstäppebacken
  • Långsiktiga underhållsplaner för respektive mästarområde.

Tillsammans med mästarna är dessa projekt igång startade och för närvarande håller vi på att undersöka vilka lösningar som fungerar bäst och är mest kostnadseffektiva på lång sikt. Vi återkommer med status allt eftersom arbetet fortlöper.

Vi planerar att ha ett utökat styrelsemöte med mästarna för att diskutera hur vi ska jobba effektivare tillsammans och prioritera vilka projekt som är viktigast. Som underlag för detta håller mästarna på att ta fram en långsiktig underhållsplan samt förslag på årlig underhållsbudget för sina respektive mästarområden.

Som sagt, hör gärna av er till någon av oss i styrelsen om ni har några synpunkter eller frågor.

Styrelsen i NIF

Höstens allaktivitetsdag

Lördagen den 10 oktober är det dags för aktivitetsdag, då vi gör fint i vårt område.

Samling vid Kanalstugan kl 10. Vid 12 tar vi paus och styrelsen fixar något att äta (på ett coronasäkert sätt). Sen kör vi vidare till ca 15.

Ta med dig de redskap du brukar; sekatörer, sågar, räfsor och dylikt. Eller hämta det efter samlingen, då vi beger oss ut i vårt grannskap.  

Väl mött den 10:e.
Hälsar NIFs styrelse

Akut vattenbrist

Just nu används mer vatten än vad som är tillgängligt i föreningens brunnshål. Detta kan bero på en trasig koppling någonstans i systemet. Vi vore tacksamma om alla kunde kontrollera så att det inte står och rinner någonstans. När brunnshålen töms så riskerar pumparna att gå torrt och gå sönder. Det är mycket dyrt att byta ut pumparna och något vi verkligen vill undvika.

Det är viktigt att alla sparar på det gemensamma vattnet, ingen bevattning mm.

Info om årsmöte

Det uppskjutna årsmötet 2020 kommer äga rum den 22 augusti kl 10:30 vid ladan i Nässelviken. För att kunna hålla de avstånd som rekommenderas ber vi att de som vill sitta tar med egna stolar. 
Med vänlig hälsning, NIF:s styrelse

NIFs årsmöte 2020 framskjutet

Vi har nu tagit ett beslut att inte genomföra årsmötet den 18/4 2020 pga rådande omständigheter. Vi avvaktar således läget innan vi bestämmer oss för ett nytt datum. Vi återkommer med vidare information

Gällande städdagen som var satt till den 28/3 så har den blivit en frivillig aktivitet dvs den kommer inte att organiseras på det sätt som vi vanligtvis gör. De som vill göra något för att snygga upp i vår närmiljö är välkomna att göra så.

NIF Styrelse

Vattenbrist – spara på vatten.

Det råder akut vattenbrist i föreningen, vattnet tog slut under Midsommarhelgen och pumparna fick stängas av tillfälligt så att brunnen kunde återhämta sig. Det är viktigt att man inte vattnar eller på annat sätt tar ut större mängder vatten ur systemet. När brunnen töms går pumparna torrt och riskerar då att gå sönder samt att man ju också riskerar att ställa sina grannar utan vatten.

Här några handfasta tips för att minska på vattenförbrukningen.