Välkommen till höstens städdag

Höstens städdag går av stapeln lördagen den 14 oktober. Vi samlas klockan 10.00 vid Kanalstugan och jobbar fram till 12.30 för korvgrillning vid Boulebanan nere vid Nässelviken.

Skicka gärna in förslag på åtgärder som du tycker att vi ska jobba med. Vi sammanställer en lista tillsammans med miljöombuden och skickar ut innan städdagen. Och glöm inte att ta med verktyg; motorsåg, röj, trimmer, krattor et c.

Meddela oss gärna om ni inte kan komma så vi kan planera för korvgrillningen.

Vi ses den 14 oktober!

Aktuellt från styrelsen och bryggmästarna

Dags för lite uppdatering av vad vi håller på med inom styrelsen och mästarområdena.

Men först tack alla frivilliga som deltog på vår städdag. Vi hade fantastiskt väder och fick mycket gjort. Här kan du se lite bilder från dagen.

I början av året hade vi gemensamt möte tillsammans med Vattenmästarna för att diskutera hur vattenförsörjningen ska se ut i vår förening och vilka åtgärder som vi bedömer vara nödvändiga. Förslaget som kommer att tas upp på årsmötet har ni ju redan fått via email.

Vi har även haft ett gemensamt möte med Bryggmästarna för att komma överens om bryggmästarnas ansvar, gå igenom status på våra bryggor samt besluta om eventuella underhållsåtgärder. Vi har ju ett flertal bryggor som ingår i NIF, alla med olika renoveringsbehov.

 • Nässelviken: En betongbrygga och en liten träbrygga. Betongbryggan i fint skick. Den lilla bryggans däck är helt ruttet och det kommer att bytas ut under året för att få den i brukbart skick.
 • Kanalstugan: En större och en mindre brygga, den större lite bättre skick än den lilla. Förslag kommer att tas fram för vilket underhåll som behövs.
 • Hammarviken: Vi kommer att ta fram en femårsplanen för bryggan, i samråd med andra. Trasig boj behöver ersättas.
 • Hammarviken – Jenny Hill: Bryggan står på föreningens mark men är byggd på privat initiativ och ska underhållas privat. NIF-medlemmar får beträda bryggan men inte förtöja båt eller annan vattenfarkost där utan tillåtelse av fastighetsägaren för Rummet 3:45 och 3:46.

Vi påminner om att det inte är tillåtet att ha båtvagnar stående vid våra båtplatser.

Det var allt för tillfället. Har ni frågor eller funderingar kontakta oss gärna någon av oss direkt eller maila oss på: nif.styrelse@gmail.com.

Våren allaktivitetshelg 17-18 april

Dags att röja och vårstäda i vårt område. Pandemilagen tillåter inte någon gemensam samling som vi tidigare meddelat, så vi får alla gå ut när vi kan och själva ta tag i något av det som våra miljöombud föreslår. Det vore trevligt om så många som möjligt kan göra det den 17-18 april.

Här är det miljöombudens sammanställning av vad som behöver göras.

Södra Nässelviken, där Hammarvikens brygga finns:

 • Trädfällning Kanalvägen vid brevlådorna
 • Vägen mot pumphuset 2 st torra björkar
 • Rensa upp det Vattenfall har sågat ner på vägen in till Vargbrantstigen
 • Elda rishögarna Kanalvägen
 • Röja sly efter kanalvägen
 • Rensa lite vid kanalens södra sida, gren ligger vid kanalkanten.

Norra Nässelviken, där Nässelvikens brygga finns:

 • Rensa ogräs boulebanan
 • Det finns en yta i Nässelviken (mellan ängen, Nässelviksvägen, Linnea & Bennys tomt) med ännu inte så långt gången sly som behöver röjas. Om vi gör det nu så kommer den som slår gräset på ängen på sommaren kunna gå över där med maskin och därmed hålla det nere.
 • Klippa ”häcken” vid Kanalstugan längs fotknölarna
 • Snygga till stranden i Nässelviken.

Vi ses!

/Miljöombuden & styrelsen

Årsmötet skjuts fram

Vi i Nässelvikens intresseförening ska enligt stadgarna hålla årsmöte innan sista april. Men på grund av rådande läge samt myndigheternas råd och rekommendationer är detta inte möjligt. Därför har vi i styrelsen beslutat att inte genomföra årsmötet inom den stipulerade tiden i år heller. Vår ambition är att genomföra årsmötet i slutet av juni, men vi avvaktar läget ytterligare en tid och återkommer med vidare information.

Statusrapport från styrelsen

Vilken fantastisk uppslutning på vår Aktivitetsdag och så mycket vi fick gjort innan regnet började ösa ned. Vid Nässelviken rensade vi bl.a. bort en hel del sly och vass ner mot stranden samt rensade upp efter Vattenfalls rensning av grenar och träd. På Hammarvikensidan snyggade vi till efter bäverns tidigare trädfällning vid kanalen röjde sly och eldade längst Kanalvägen och vid bryggan. Tack alla som deltog!

Vi tänkte också passa på att informera lite kring det pågående arbetet i styrelsen och inom respektive mästarområde. Kommunikation och delaktighet är två fokusområden som vi vill jobba vidare med och vi kommer därför att kontinuerligt skicka ut korta statusrapporter så att alla är uppdaterade. Vi välkomnar givetvis även input från er medlemmar på olika områden som ni tycker är viktiga eller frågor som ni har.

Som många av er vet så har vi ett antal stora problemområden som vi måste ta tag i, lösa och se till att de fungerar. Vi syftar här på:

 • Vattentillgången på Hammarvikssidan
 • Vägen uppför backen på Tasstäppebacken
 • Långsiktiga underhållsplaner för respektive mästarområde.

Tillsammans med mästarna är dessa projekt igång startade och för närvarande håller vi på att undersöka vilka lösningar som fungerar bäst och är mest kostnadseffektiva på lång sikt. Vi återkommer med status allt eftersom arbetet fortlöper.

Vi planerar att ha ett utökat styrelsemöte med mästarna för att diskutera hur vi ska jobba effektivare tillsammans och prioritera vilka projekt som är viktigast. Som underlag för detta håller mästarna på att ta fram en långsiktig underhållsplan samt förslag på årlig underhållsbudget för sina respektive mästarområden.

Som sagt, hör gärna av er till någon av oss i styrelsen om ni har några synpunkter eller frågor.

Styrelsen i NIF

Höstens allaktivitetsdag

Lördagen den 10 oktober är det dags för aktivitetsdag, då vi gör fint i vårt område.

Samling vid Kanalstugan kl 10. Vid 12 tar vi paus och styrelsen fixar något att äta (på ett coronasäkert sätt). Sen kör vi vidare till ca 15.

Ta med dig de redskap du brukar; sekatörer, sågar, räfsor och dylikt. Eller hämta det efter samlingen, då vi beger oss ut i vårt grannskap.  

Väl mött den 10:e.
Hälsar NIFs styrelse