Allaktivitetsdagen 21:a april

Uppdatering: Här finns bilder från allaktivitetsdagen: Bilder

Samling kl 10:00 vid Kanalstugan. Avbrott för korvgrillning kl 12:00. Arbetsdagen slut kl 15.00.

Fokus denna dag:

 • Rensning av stigen runt Jenny Hill.
 • Renovering av parkbänk vid kanalstugan
 • Allmän röjning där det kan behövas

Redskap att ha med:

 • Motorsåg
 • Röjsåg
 • Yxa
 • Såg
 • Bil med släp (ett par stycken)

Inför årsstämma 2018

Några punkter inför årsmötet:

 1. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa innan februaris utgång.
 2. Årsmötet 2018 går av stapeln 14:e april. Närmare info om tid kommer.
 3. Vårens all-aktivitetsdag kommer att ske den 21:a april.
 4. Nu när skötseln av mark och Kanalstugan har övergått till föreningen tar vi tacksamt emot förslag från medlemmarna om vad vi kan använda stugan till.

Skicka era förslag till info@nasselviken.se

Info om allaktivitetsdag

Allaktivitetsdag 9:00- ca 15:00

Samling 9:00 vid Kanalstugan. Avbrott för lunch 12:00 vid Kanalstugan.

Fokus denna dag:
Uppstart röjning av stigen runt Jenny Hill.
Rensning av nedhängande grenar stigen till Rumme.
Ev rensning sly Nässelviken.

Redskap att ha med:
Motorsåg, röjsåg, yxa, såg.

Några bilar med släp.

Gemensam allaktivitetsdag

Höstens allaktivitetsdag går av stapeln lördagen den 21 oktober kl 09:00
Mötesplats: Kanalstugan

För de som inte kan deltaga den 21 oktober kan efter kontakt med miljöombud alt. styrelsen utföra av dem anvisat arbete vid annan tidpunkt.

De som av olika skäl inte har möjlighet att deltaga alls kan inbetala en frivillig avgift på 200 kr till föreningens PG-nr 92017-3

Statusrapport: Bryggor i Nässelviken

Vi har ansökt om muddring till Länsstyrelsen som den 2/5 2017 kom med ett beslut som ger oss rätt att muddra om vi uppfyller kravet att söka strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden i Haninge kommun. Vi har skickat in krävd ansökan men ännu inte fått svar.

Under tiden har Södertörns miljö och hälsa överklagat Länsstyrelsens beslut till Länsrätten vilket förfarande både vi och Länsstyrelsen ifrågasätter. Detta överklagande kan ta upp till ett halvt år innan det är klart.

Det är alltså läget för dagen den 3 juli 2017. Vi kan inte begära in offerter och inte börja med slyröjning innan dess.