Städdag hösten 2019

Höstens allaktivitetsdag 2019 går av stapeln den 12 oktober, tid kl 9:30-15:00. Samling vid Kanalstugan 9:30. Avbrott för förtäring 12:00.

Verktyg som kan tänkas behövas: röjsågmotorsågsekatörhinkkratta.