NIFs årsmöte 2020 framskjutet

Vi har nu tagit ett beslut att inte genomföra årsmötet den 18/4 2020 pga rådande omständigheter. Vi avvaktar således läget innan vi bestämmer oss för ett nytt datum. Vi återkommer med vidare information

Gällande städdagen som var satt till den 28/3 så har den blivit en frivillig aktivitet dvs den kommer inte att organiseras på det sätt som vi vanligtvis gör. De som vill göra något för att snygga upp i vår närmiljö är välkomna att göra så.

NIF Styrelse