eldning vid båtupptagningsrampen

Eldning nere vid båtrampen