gamla kvarlämnade högar eldas

Vattenhinkarna står redo, som alltid.