Extra föreningsstämma

Nässelvikens intresseförenings medlemmar kallas till extra föreningsstämma.

Tid: Lördagen den 26 september 2015 kl 10:00
Plats: Hembygdsgården, Muskö skola.