Gemensam allaktivitetsdag

Höstens allaktivitetsdag går av stapeln lördagen den 21 oktober kl 09:00
Mötesplats: Kanalstugan

För de som inte kan deltaga den 21 oktober kan efter kontakt med miljöombud alt. styrelsen utföra av dem anvisat arbete vid annan tidpunkt.

De som av olika skäl inte har möjlighet att deltaga alls kan inbetala en frivillig avgift på 200 kr till föreningens PG-nr 92017-3