Info om allaktivitetsdag

Allaktivitetsdag 9:00- ca 15:00

Samling 9:00 vid Kanalstugan. Avbrott för lunch 12:00 vid Kanalstugan.

Fokus denna dag:
Uppstart röjning av stigen runt Jenny Hill.
Rensning av nedhängande grenar stigen till Rumme.
Ev rensning sly Nässelviken.

Redskap att ha med:
Motorsåg, röjsåg, yxa, såg.

Några bilar med släp.