Inför årsstämma 2018

Några punkter inför årsmötet:

  1. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa innan februaris utgång.
  2. Årsmötet 2018 går av stapeln 14:e april. Närmare info om tid kommer.
  3. Vårens all-aktivitetsdag kommer att ske den 21:a april.
  4. Nu när skötseln av mark och Kanalstugan har övergått till föreningen tar vi tacksamt emot förslag från medlemmarna om vad vi kan använda stugan till.

Skicka era förslag till info@nasselviken.se