NIF:s årsstämma 2016

NIF:s årsttämma kommer i år att äga rum på följande tid och plats:
Tid: Lördagen den 16:e april 2016 kl 10:00.
Plats: Hembygdsgården, Muskö skola.