Status bryggprojekt den 31/5/2017

Svar inväntas från kommunen gällande en del oklarheter.
Provburkar för de sedimentprov som vi måste genomföra har kommit,
proverna kommer att tas och skickas in så snart vi erhållit den information som saknas.