Vårens städdag 2015

staddag-var-2015

Vårens städdag ägde rum den 25:e april. Mycket blev gjort, bland annat byttes trall ut på södra bryggan, sly höggs ner och diken på Tasstäppebacken rensades från träd och utskjutande grenar. Bra jobbat!