Aktiviteter på städdagen 29:e april

staddag
Södra sidan
Uppröjning av dungen/skogen mellan Kanalvägen och Vargbrantsstigen
Norra sidan
Röjning av sly korsningen Hyttavägen/Kanalvägen
Redskap att ha med sig:
Motorsåg, röjsåg, yxa och såg.
Ev bil med släp.

Samling kl. 10!