Årsstämma och städdag våren 2017

arsmote

NIF:s årsstämma kommer i år att äga rum på följande tid och plats:

Tid: Lördagen den 8:e april 2017 kl 10:30

Plats: Hembygdsgården, Muskö skola.

Vårens städdag:

Tid: Lördagen den 29:e april 2017 kl 10:00

Plats: Södra sidan, vid Vargbrantsstigens brevlådor. Norra sidan, vid ladan.

Enkel förtäring erbjuds vid bouleplanen bakom ladan kl 12:30.

Vidare info kommer att skickas ut via e-mail till de som angivit e-mailadress och via vanlig postgång för de som ej har angett e-post.