Protokoll från Bryggmöte

Det extra utlysta medlemsmötet (den 3:e december 2016), rörande resultatet av bryggutredningen gick av stapeln enligt plan. Protokoll från mötet finns att läsa under dokument.