Arbeten på bryggan i Norra Nässelviken

Torsdag eller fredag den 25, 26 oktober påbörjas arbetet med att gjuta nytt fundament under bryggdäcket. Bryggdäcket plockas bort för att kunna utföra arbetet. Detta innebär att det ej kommer gå att gå ut på betongbryggan under perioden.