Stig runt kanaludden öppnad

Det är nu möjligt att promenera runt kanaludden. På städdagen den 6:e oktober röjdes en stig och en spång byggdes. Det finns även en parkbänk utplacerad vid kanalen.

Ett par nya bilder från dagen ligger inlagda under Bilder.