Gemensam allaktivitetsdag

Höstens allaktivitetsdag går av stapeln Lördagen den 6 oktober 2018 kl 9:30

Mötesplats: Kanalstugan

För de som inte kan deltaga den 6 oktober kan efter kontakt med miljöombud alt styrelsen utföra av dem anvisat arbete vid annan tidpunkt.

De som av olika skäl inte har möjlighet att deltaga alls kan inbetala en frivillig avgift på 200 kr till föreningens PG nr 92017-3.

Uppdatering, planerade aktiviteter:

  • Lägga ut spång i vassen Jenny Hill.
  • Rensa stigen som gjorts runt Jenny Hill
  • Röja sly vid Nässelviken
  • Ta bort slån vid kaffestugan
  • Röja korsningen ålderstigen/Hyttavägen
  • Spärra bryggan vid kanalstugan.
  • Klippa gräset vid Kanalstugan.
Soppa kommer att serveras vid kanalstugan 12:30.
Verktyg som kan behövas: röjsåg, motorsåg, sekatör, hink, kratta.