Bryggfundament på plats

Nygjutet bryggfundament vid Norra Nässelvikens brygga

Den pågående renoveringen av bryggdäcket som leder till betongbryggan i norra Nässelviken fortskrider. Fundamentet är nu klart, nytt däck återstår.