Torpa skogs jaktlag driver rådjur

Den 21/11, 5/12 och 19/12 har Torpa skogs jaktledare fått godkänt att gå över våra marker med hund och hundförare för att driva rådjur. Gäller Sånöberget, det som gränsar mot vårat område samt från ladan och gärdet ner mot sjön.
Styrelsen NIF