Statusrapport: Bryggor i Nässelviken

Vi har ansökt om muddring till Länsstyrelsen som den 2/5 2017 kom med ett beslut som ger oss rätt att muddra om vi uppfyller kravet att söka strandskyddsdispens hos byggnadsnämnden i Haninge kommun. Vi har skickat in krävd ansökan men ännu inte fått svar.

Under tiden har Södertörns miljö och hälsa överklagat Länsstyrelsens beslut till Länsrätten vilket förfarande både vi och Länsstyrelsen ifrågasätter. Detta överklagande kan ta upp till ett halvt år innan det är klart.

Det är alltså läget för dagen den 3 juli 2017. Vi kan inte begära in offerter och inte börja med slyröjning innan dess.

Vatteninfo: Akut vattenbrist

Vattnet i föreningens brunn var under en period på söndagen den 9:e juli slut och pumparna har hade gått tomt. Vattnet var därför avstängt under ett antal timmar till nivån i brunnen hade återhämtat sig. Var noga med hur ni använder vattnet, saker som fyllning av pooler och badkar, bevattning mm måste komma i andra hand när så här stor brist råder.

Uppdaterad: 11:e juli

Kvantiteten må vara låg på vattnet, men kvaliteten är det inget fel på. Nytt vattenprov har gjorts och finns att läsa under dokumentfliken.

Årsstämma och städdag våren 2017

arsmote

NIF:s årsstämma kommer i år att äga rum på följande tid och plats:

Tid: Lördagen den 8:e april 2017 kl 10:30

Plats: Hembygdsgården, Muskö skola.

Vårens städdag:

Tid: Lördagen den 29:e april 2017 kl 10:00

Plats: Södra sidan, vid Vargbrantsstigens brevlådor. Norra sidan, vid ladan.

Enkel förtäring erbjuds vid bouleplanen bakom ladan kl 12:30.

Vidare info kommer att skickas ut via e-mail till de som angivit e-mailadress och via vanlig postgång för de som ej har angett e-post.