Extra medlemsmöte utlyst

Med anledning av Brygg-gruppens arbete kallas Nässelvikens intresseförenings medlemmar till extra föreningsstämma.

Stämman äger rum lördagen den 3 december 2016 kl 10:00 på hembygdsgården, Muskö skola.