Projektgrupp för bryggorna tillsatt

Styrelsen har under sommaren tillsatt en projektgrupp som ska se över våra bryggor och dess behov.

Projektgruppen består av:

  • Lars Cedlén
  • Lars Roncelli
  • Joachim Heyners
  • Jonna Karlsson
  • Jan Johansson
  • Gerry Jennerby